1. Een overzicht van gegevensbescherming

Algemeen

Hieronder vindt u een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt als u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om een levende persoon persoonlijk te identificeren. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in ons privacybeleid hieronder.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevens die op deze website worden verzameld, worden door Airco Techniek Friesland (de “websitebeheerder”) verwerkt. De contactgegevens van de websitebeheerder vindt u in de verplichte wettelijke vermelding van de website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Uw gegevens worden verzameld als u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld persoonlijke gegevens zijn die u invult op een contactformulier. Een ander voorbeeld hiervan zijn persoonlijke gegevens die we automatisch verzamelen tijdens uw bezoek aan onze website, zoals uw IP-adres.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen als u de website bezoekt. Deze door ons verzamelde gegevens zijn hoofdzakelijk technische gegevens, zoals de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt of het tijdstip waarop u de website hebt bezocht. Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Alle persoonlijke gegevens van uw bezoek aan onze website worden verwerkt door de websitebeheerder op basis van toestemming die u ons verleent als u het contactformulier invult.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om te zorgen dat de website goed functioneert. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om te analyseren hoe bezoekers de website gebruiken.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt altijd het recht gratis informatie te vragen over uw bewaarde gegevens, waar deze vandaan komen, wie deze ontvangen hebben en de reden waarom deze verzameld zijn. U hebt ook het recht te vragen om correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. U kunt altijd contact met ons opnemen via het in de wettelijke vermelding genoemde adres als u vragen hebt over veiligheid en gegevensbescherming. U mag natuurlijk ook een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties.

Analyse en tools van derden

Als u onze website bezoekt, kan een statistische analyse van uw surfgedrag worden uitgevoerd. Dit gebeurt voornamelijk door middel van cookies en analyse. De analyse van uw surfgedrag door de websitebeheerder wordt anoniem uitgevoerd, d.w.z. dat we u niet kunnen identificeren aan de hand van deze gegevens.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of voorkomen dat er een analyse wordt uitgevoerd door bepaalde tools niet te gebruiken. U kunt cookies ook uitschakelen, maar dit kan invloed hebben op uw surfervaring. Gedetailleerde informatie vindt u in het volgende privacybeleid. Hieronder informeren wij u over welke mogelijkheden u hebt om bezwaar te maken.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De websitebeheerder neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens heel serieus. We behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en conform de wettelijke regels inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Als u deze website gebruikt, kunnen persoonlijke gegevens worden verwerkt. Houd er rekening mee dat de veiligheid van gegevens die via internet worden verzonden (bijv. in e-mailberichten) niet kan worden gegarandeerd. Het is niet mogelijk om 100% te voorkomen dat derden uw gegevens inzien.

Verantwoordelijke partij voor deze website

De partij die verantwoordelijk is voor het verwerken van gegevens op deze website is:

Airco Techniek Friesland

Roodhemsterweg 16c IJlst (frl)

Telefoon: 0515-533400

E-mail:  info@aircotechniekfriesland.nl

Intrekken van uw toestemming voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens

Veel handelingen met betrekking tot de verwerking van gegevens mogen alleen worden uitgevoerd met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt deze toestemming te allen tijden met onmiddellijk effect intrekken. Een informele e-mail waarin u hierom verzoekt, volstaat. De gegevens (met inbegrip van persoonlijke gegevens) die zijn verwerkt voordat wij uw verzoek hebben ontvangen, mogen nog steeds rechtmatig worden verwerkt.

Recht op gegevensportabiliteit

U hebt het recht gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst verwerken automatisch in een standaard machinaal leesbaar formaat te ontvangen of naar een derde te laten sturen. Als u verzoekt om directe verzending van gegevens naar een andere verantwoordelijke partij, dan wordt dit alleen gedaan voor zover dit technisch mogelijk is.

Informatie, blokkeren, verwijderen

Voor zover de wet dit toelaat, hebt u het recht te allen tijde gratis te worden voorzien van informatie over al uw persoonlijke gegevens die bewaard zijn, evenals over de herkomst van deze gegevens, de ontvanger ervan en het doel waarvoor de gegevens zijn verwerkt. U hebt ook het recht deze gegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. U kunt altijd contact met ons opnemen via het in de wettelijke vermelding genoemde adres als u vragen hebt over persoonlijke gegevens.

3. Gegevensverzameling op onze website (Cookies)

Sommige van onze webpagina’s maken gebruik van cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies helpen onze website gebruikersvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst en door uw browser worden bewaard.

De meeste cookies die we gebruiken, zijn zogenaamde ‘sessiecookies’. Deze worden na uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven bewaard in het geheugen van uw apparaat tot u ze wist. Door deze cookies kan uw browser worden herkend bij uw volgende bezoek aan de website.

U kunt uw browser zo instellen dat u een waarschuwing krijgt als er cookies worden gebruikt, zodat u per geval kunt beslissen of u een cookie wilt accepteren of weigeren. Uw browser kan ook zo worden ingesteld dat deze onder bepaalde voorwaarden cookies automatisch accepteert of deze altijd weigert, of om cookies automatisch te wissen als u uw browser sluit. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Cookies die noodzakelijk zijn om elektronische communicatie mogelijk te maken of om bepaalde functies die u wilt gebruiken te leveren, worden opgeslagen conform de geldende wetgeving. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang om cookies te plaatsen om te zorgen voor een optimale dienstverlening zonder technische fouten. Als er ook andere cookies worden opgeslagen (zoals de cookies die worden gebruikt om uw surfgedrag te analyseren), dan worden deze apart genoemd in dit privacybeleid.

Contactformulier

Als u ons een vraag stuurt via het contactformulier verzamelen we de gegevens (met inbegrip van persoonlijke gegevens) die op het formulier worden ingevuld, met inbegrip van de door u verstrekte contactgegevens, om uw vraag en eventuele vervolgvragen te beantwoorden. We delen deze gegevens niet zonder uw toestemming.

U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Een informele e-mail waarin u hierom verzoekt, volstaat. De gegevens (met inbegrip van persoonlijke gegevens) die zijn verwerkt voordat wij uw verzoek hebben ontvangen, mogen nog steeds rechtmatig worden verwerkt.

We bewaren de gegevens (met inbegrip van persoonlijke gegevens) die u op het contactformulier invult tot u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor het bewaren hiervan intrekt of al het doel voor het bewaren ervan niet meer bestaat (bijv. nadat wij aan uw verzoek hebben voldaan). Deze bepaling laat eventuele wettelijk bepalingen, en in het bijzonder bepalingen met betrekking tot verplichte bewaartermijnen voor gegevens, onverlet.

6. Klachtenprocedure

Als u een klacht wilt indienen over het verwerken van uw gegevens (met inbegrip van persoonlijke gegevens), stuur dan een e-mail naar de websitebeheerder via:  info@aircotechniekfriesland.nl en uw probleem wordt snel afgehandeld.